Over de onderzoeksgroep

Frances Wijnen, Msc 

Frances Wijnen is PhD student bij de Universiteit Twente. Ze doet onderzoek naar de factoren die basisschoolleerkrachten belemmeren dan wel stimuleren om technologie in te zetten voor de ontwikkeling van hogere orde denkvaardigheden bij kinderen. Het TOOLS project is het onderzoeksproject waar ze op promoveert.

 

Prof. dr. Juliette Walma van der Molen 

Juliette Walma van der Molen richt zich in haar onderzoek met name op hoe jonge mensen leren in techniek door middel van verschillende bronnen, hun beelden en/of houding ten opzichte van wetenschap en technologie. Daarnaast onderzoekt ze de mogelijkheden voor de professionalisering van leraren en de implementatie van nieuwe onderwijsstrategieën om de creativiteit en wetenschappelijk denktalent bij kinderen te stimuleren.

Prof. dr. Joke Voogt

Joke Voogt is onderwijskundige en doet onderzoek naar de diverse rollen van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het curriculum. Zo bestudeert zij de invloed van ICT op doelen en inhoud (bijvoorbeeld veilig mediagebruik, informatievaardigheden en ‘21st century skills’) van het curriculum ten gevolge van de toenemende rol van ICT in de kennismaatschappij.

Dr. Sylvia Peters 

Sylvia Peters is directeur van Eduseries en lecturer Onderwijswetenschappen, Educatie & ICT in opleiding en onderwijs bij Universiteit Utrecht.
Zowel bij Eduseries als bij de Universiteit Utrecht is Sylvia gericht op het integreren van ICT in onderwijs en opleiding.