Vragenlijst en workshop

In de periode van september 2018 t/m januari 2019 zijn we bij allerlei basisscholen en PABO’s geweest voor de afname van de twee vragenlijsten, waarmee we de attitude van (aanstaande) basisschoolleerkrachten t.o.v. (1) het gebruik van nieuwe technologie in de les en (2) het stimuleren van hogere-orde denken bij leerlingen in kaart brengen.

Een deel van de scholen en PABO’s hebben in ruil voor het invullen de vragenlijsten gebruik gemaakt van het aanbod om een workshop te volgen over dit onderwerp. Tijdens deze workshop kregen de deelnemers eerst informatie en voorbeelden over hoe je gebruik kunt maken van nieuwe technologie in de klas en hoe je hogere-orde denken bij leerlingen kunt stimuleren. Vervolgens gingen de deelnemers zelf aan de slag met nieuwe technologie (Virtual Reality) in het kader van een opdracht waarmee het hogere-orde denken wordt gestimuleerd. We hebben veel positieve reacties op deze workshop ontvangen. Van één van deze workshops is een video-opname gemaakt. Deze zal binnenkort beschikbaar komen op de website van onze partner TechYourFuture.

De komende periode gaan wij ons richtten op het analyseren van de data. We hebben hiermee twee doelen: (1) we willen de kwaliteit van de vragenlijsten bepalen en (2) wanneer we weten wat de kwaliteit van de vragenlijst is, in kaart brengen wat de attitudes van leerkrachten zijn t.o.v. het gebruik van nieuwe technologie in de les en het stimuleren van hogere-orde denken bij kinderen. De inzichten die we hiermee verkrijgen vormen de basis voor de ontwikkeling van interventies waarmee leerkrachten kunnen werken aan hun attitude t.a.v. deze onderwerpen.