Home

Welkom op Mijn Tools. Via deze website kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het TOOLS onderzoeksproject. Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door het expertisecentrum TechYourFuture. Onderzoekers van de Universiteit Twente, Hogeschool Windesheim en de Universiteit Utrecht werken samen aan dit project.

Beschrijving onderzoeksproject
In het kader van 21e eeuws leren en Onderwijs 2032 wordt van scholen gevraagd dat ze aandacht besteden aan de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden. Dit omvat onder andere denkvaardigheden zoals, kritisch denken, creatief denken en probleemoplossend denken. Wij noemen dit hogere-orde denkvaardigheden. Daarnaast wordt van scholen gevraagd dat ze hun leerlingen leren omgaan met verschillende vormen van nieuwe technologie, zoals tablets, smartphones en educatieve robots. Dit vraag van leerkrachten dat ze het hogere-orde denken en het gebruik van nieuwe technologie in de klas stimuleren, maar dit vinden leerkrachten niet altijd makkelijk. Daarom willen we in dit onderzoeksproject bekijken welke professionalisering nodig is om leerkrachten hierin te ondersteunen.

Aanleiding en doelstelling
We richten ons in dit onderzoek op de attitude van de leerkracht. Omdat wij denken dat dat hét startpunt is voor professionalisering. Iemand die een negatieve attitude heeft over het gebruik van nieuwe technologie in de klas, zal niet snel geneigd zijn om hieraan aandacht te besteden in zijn/haar onderwijs. Daarnaast zal iemand met een negatieve attitude in de meeste gevallen weinig interesse hebben om hier meer over te leren. Daarom is de eerste stap het in kaart brengen van de attitude van de leerkracht en de daarbij behorende factoren. Je kunt hierbij denken aan overtuigingen over hoe relevant het is voor leerlingen om met technologie te leren werken, of hoe goed jij denkt dat je bent in het stimuleren van hogere-orde denken bij leerlingen.

Om de attitude van leerkrachten ten aanzien van het gebruik van nieuwe technologie en het stimuleren van hogere-orde denken te kunnen meten, ontwikkelen we een vragenlijst. De informatie die we met behulp van deze vragenlijst verzamelen gebruiken we om te bepalen welke professionalisering nodig is. Vervolgens zullen we deze professionalisering gaan ontwikkelen en evalueren. Daarmee kunnen leerkrachten zich ontwikkelen in het gebruik van nieuwe technologie in de klas en het stimuleren van hogere-orde denken bij kinderen.

De startdatum van dit project is april 2017. Het project zal in totaal 4 jaar duren. Heb je interesse in het onderzoek? Of wil je meer weten? Stuur dan een mail naar f.m.wijnen@utwente.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *